regulamin szkoły narciarskiej & snb

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z instruktorem jest wykupienie lekcji w szkole narciarskiej oraz karnetu w kasie.
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być ubrani w strój narciarski: kombinezon, rękawice, kask.
 3. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe poza wykupionym czasem lekcji.
 5. Za rzeczy pozostawione bez opieki szkoła nie odpowiada.
 6. Wpłata za lekcję przez opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej jest równoważna ze zgodą opiekuna lub rodzica na uczestnictwo w zajęciach.
 7. Instruktor rozpoczyna zajęcia po potwierdzeniu wniesienia opłaty.
 8. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową NNW
 9. Jedna jednostka lekcyjna trwa 55 minut.
 10. Szkoła i instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć.
 11. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 12. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 13. Zalecamy wykonywanie badań kontrolnych minimum raz do roku.