XII MISTRZOSTWA WARSZAWY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE – 7 lutego 2018

wyniki

GRUPA_SNOWBOARD_wyniki

GRUPA_5_6_7_NARTY_wyniki

GRUPA_4_NARTY_wyniki

GRUPA_3_NARTY_wyniki

GRUPA_2_NARTY_wyniki

GRUPA_1_NARTY_wyniki

PACZKA ZDJĘĆ ZAWODY SR 7.02.2018

AGENDA

zawody1. NAZWA ZAWODÓW: XII MISTRZOSTWA WARSZAWY SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE

2. CELE ZAWODÓW:

a. wyłonienie Mistrzów Warszawy w poszczególnych kategoriach

b. integracja środowisk uczniowskich i nauczycielskich szkół niepublicznych

c. integracja środowisk warszawskich szkół niepublicznych

d. popularyzacja sportów zimowych

3. TERMIN: 7 lutego 2018

4. MIEJSCE: CSN Szczęśliwice, Warszawa

 

zawody15. ORGANIZATOR: Szkoła Narciarska Strefa Ruchu – 603 33 63 96

6. WARUNKI UCZESTNICTWA: uczestnikami zawodów mogą być dzieci, młodzież i dorośli z terenu całej Polski, którzy dokonali zgłoszenia oraz wnieśli opłatę startową.

7. ZGŁOSZENIA: najpóźniej do poniedziałku 05.02.2018 do godziny 18:00, wyłącznie w formie elektronicznej na adres: biuro@strefa-ruchu.pl 

Agenda i formularz zgłoszeniowy dostępne na dole strony.

8. KATEGORIE WIEKOWE:

Grupa 1: 2011 i młodsi

Grupa 2:  2010 – 2009

Grupa 3:  2008 – 2007


zawody3

Grupa 4:  2006 – 2005

Grupa 5:  2004-2003

Grupa 6:  2002 i starsi

Grupa 7:  nauczyciele, opieka, rodzice

9. KONKURENCJE:

a. Narty – slalom gigant

b. Snowboard – slalom

c. Podział na chłopcy / dziewczynki w każdej kategorii

d. kolejność startu od grupy 1 do grupy 7 – pierwsze dziewczynki potem chłopcy w danej grupie, pierwsze narty potem snowboard

10. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW – REGULAMIN:

a. Planuje się przeprowadzenie jednego przejazdu każdego zawodnika w danej konkurencji

b. Zawody przeprowadzane są przy elektronicznym pomiarze czasu

c. Zawodnicy uzyskujący taki sam czas , są klasyfikowani na tym samym miejscu

d. O kolejności startów decyduje organizator

e. Decydujący i ostateczny głos przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, zażaleń i reklamacji ma organizator

f. Uczestnicy startuję wg kolejności podanej przez organizatora

g. Nie ominięcie bramki lub brak przejazdu przez linię mety automatycznie powoduje dyskwalifikację zawodnika

h. Przejazd przez trasę podczas jej oglądania w sposób inny niż pługiem może spowodować dyskwalifikację zawodnika bez możliwości zwrotu opłaty startowej – decyduje o tym organizator

zawody211. OPŁATA STARTOWA: 80 PLN – jedna konkurencja, 120zł dwie konkurencje, płatne w biurze zawodów lub przelewem na konto 69 1160 2202 0000 0001 3628 3883 – w tytule podajemy: imię i nazwisko startującego / kategoria z uwzględnieniem narty i/lub snowboard

12. NAGRODY: W każdej z grup wiekowych zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 oraz dyplomy do miejsca 6 z podziałem na dziewczęta i chłopców.

13. RYZYKO STARTU:

a. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

b. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

c. Każdy z uczestników ogląda trasę , przygotowuje się do startu wraz ze swoim opiekunem.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a. Zapis do zawodów i wniesienie opłaty startowej jest potwierdzeniem zaznajomienia się z regulaminem i zaakceptowaniem zawartych w nim postanowień

b. W czasie zawodów nad bezpieczeństwem zawodników czuwa ratownik medyczny

c. Ewentualne protesty należy wnieść do sędziego mety, do 10 minut po zakończeniu zawodów i wpłacie wadium w wysokości 1000zł , protest rozstrzyga organizator zawodów.

d. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, opóźnienia, zmiany daty zawodów lub innych zmian ze względu na bezpieczeństwo zawodników

e. Istnieje obowiązek jazdy w kasku narciarskim

RAMOWY PLAN ZAWODÓW:

• Od godziny 8.00 – rejestracja zawodników, wniesienie opłaty startowej – sekretariat zawodów – holl główny – bardzo prosimy przedstawicieli szkół aby przybyli na miejsce jak najwcześniej

• Od godziny 10.30 – rozjeżdżenie zawodników, oglądanie trasy

• Od godziny 11.00 – starty począwszy od kategorii najmłodszych (w pierwszej kolejności narty, a po zakończeniu wszystkich kategorii narciarskich, około godziny 12:00– start snowboardzistów)

• Dekoracja zwycięzców – na bieżąco podczas zawodów

Formularz zgłoszeniowy – mistrzostwa szkol niepublicznych 2018