Regulamin szkoły narciarskiej:

regulamin

 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach z instruktorem jest wykupienie lekcji w szkole narciarskiej oraz karnetu w kasie.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być ubrani w strój narciarski: kombinezon, rękawice, kask.
 • Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe poza wykupionym czasem lekcji.
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki szkoła nie odpowiada.
 • Wpłata za lekcję przez opiekuna lub rodzica osoby niepełnoletniej jest równoważna ze zgodą opiekuna lub rodzica na uczestnictwo w zajęciach.
 • Instruktor rozpoczyna zajęcia po potwierdzeniu wniesienia opłaty.
 • Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać ważną polisę ubezpieczeniową NNW
 • Jedna jednostka lekcyjna trwa 55 minut.
 • Szkoła i instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe u uczestników w trakcie zajęć.
 • Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 • W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie ćwiczeń (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle kręgosłupa, stawów i chorych miejsc), należy przerwać wykonywane ćwiczenie i zgłosić dolegliwość prowadzącemu.
 • Zalecamy wykonywanie badań kontrolnych minimum raz do roku.